fbpx

Zahrady obecně

Návrhy, projekty, rozpočty

Obvyklá otázka: „Jak by měla vypadat naše zahrada?“

Předpokladem úspěšného návrhu jakékoliv zahrady, parku, i pouhého kusu trávníku je správný odhad představ zadavatele. Proto věnujeme maximální péči konzultacím s objednatelem, abychom odhadli jeho představy, vkus, zkušenosti a také samozřejmě finanční rámec, který je pro konečnou podobu zahrady rozhodující. Pro nás je důležité, zda zákazník preferuje listnáče nebo jehličnany, rostliny menšího vzrůstu nebo chce dodat rovnou vzrostlé stromy. Zda je možné část trávníku nahradit půdopokryvnými rostlinami, jestli má raději dřevěné prvky v zahradě, nebo dává přednost kamenným solitérám. Jak by mělo vypadat případné jezírko, jestli se budou rostliny zavlažovat atd. Těch styčných bodů každého návrhu je celá řada.

Obvykle vlastnímu návrhu předchází nejméně jedna osobní konzultace, kde se i naše firma představí se svými zkušenostmi, popřípadě odkážeme na již realizované projekty, seznámíme se s prostředím , jaké jsou přístupové cesty, expozice ke světovým stranám, zastínění, půdní podmínky apod.

Další častá otázka:‘“A kolik to bude stát?“

Někdy je tento dotaz kladen na prvním místě, jak už to tak s penězi obvykle bývá. Firma AZANATURA vychází vstříc svým zákazníkům a první jednoduché návrhy ozelenění a rozpočet konečné realizace provádíme zdarma.

V závislosti na složitosti zadání spolupracujeme s několika zahradními i stavebními architekty, které máme vyzkoušené na řadě projektů.

Realizace zahrad, parků, trávníků, střešní zeleně

Realizace dle vytvořených projektů probíhá v součinnosti s ostatními stavebními pracemi na pozemku. Naší snahou je nabídnout zákazníkovi kompletní servis včetně navazujících zednických, vodoinstalačních nebo elektroinstalačních prací. Vždyť kolem domů, v parcích nebo sportovních areálech je dnes již obvyklé budovat venkovní osvětlení, okrasná nebo koupací jezírka s filtrací, fontány s čerpadly, zavlažovací zařízení, venkovní zabezpečení objektů a mnoho dalších zařízení, která by měla být obvykle zastřešena jednou firmou.

Před započetím prací je samozřejmě sepsána řádná smlouva, ve které jsou ochráněna práva obou stran. Na harmonogramu se dohodneme s objednatelem a pak již nic nebrání dokončení projektu. Limitující je pouze počasí a vegetační doba, i když…

Zemní a stavební práce

Naše firma má k dispozici veškerou potřebnou techniku pro základní hrubou modelaci terénu, to znamená kolové bagry, pásová rypadla, drážkovače, jeřáby, dopravní techniku apod. Důležité je, že dokážeme zkoordinovat potřebné stroje v jakémkoliv místě ČR.

Pro jemnou modelaci používáme mobilní mininakladače, rotační brány, rotavátory. No a nakonec přichází ke slovu ruční nářadí, které je pro konečnou úpravu nenahraditelné. A s ním pracuje zaškolená lidská síla v takové podobě, abychom se za ni nemuseli stydět, popřípadě se obávat o její slušné vystupování.

Zahrady a parky, trávníky

V zahradách a parcích jsou zastoupeny velmi pestré skupiny rostlin, kvalitním trávníkem počínaje a dospělými stromy konče. Při realizaci se snažíme přesvědčit zákazníka o nezbytnosti vybudování závlahového systému (viz naše sekce závlah), který je zejména pro zdárný růst trávníku ať již na hřišti, v parku nebo na zahradě nepostradatelný. Trávník je vskutku nejnáročnější část zahrady nejen co se založení týče, ale i v následující péči o něj. Ne nadarmo se říká, že nejlepší trávník je betonová plocha. Ale trávník samozřejmě patří do jakékoliv zahrady nebo parku, vytváří nejen příjemnou kulisu k ostatním částem zahrady, ale je i ideálním místem pro pobyt venku, jako sportovní plocha je velice příjemný, a zkuste někdy v létě se po něm projít za rosy bosou nohou… Mezi naše služby patří i následná péče o Váš trávník - vertikutace, hnojení, pískování a chemické ošetření proti plevelu. Na výměře nezáleží, založíme a postaráme se o trávník velikosti pár m2, ale i rozlehlé parky a hřiště.

 

Květnaté louky

V poslední době přichází ke slovu obliba tzv. květnatých luk. Je to vlastně podoba původních přírodních společenstev venkovských luk, které se kosily dvakrát do roka, nehnojili se průmyslovými hnojivy ani se neošetřovali proti plevelům. V jejich rostlinné skladbě byly zastoupeny barevně kvetoucí dvouděložné druhy jako například hvozdíky, kopretiny, vikvovité, hluchavkovité, astrovité apod.

Založení takové květnaté louky je poněkud nákladnější a dlouhodobější záležitostí ale pro osvěžení a přírodní vzhled zahrady nebo parku to je velmi výrazný estetický prvek.

I v nabídce firmy AZANATURA je možnost založení květnaté louky.

Travní koberce

Pokládka travních koberců je velmi rychlá a efektní realizace trávníku po celé vegetační období. Podmínkou je zajištění dostatečného množství závlahové vody. Firma AZANATURA využívá při zakládání trávníků tímto způsobem pouze travní koberce z vyzkoušených zdrojů tak, aby výsledný trávník byl co nejkvalitnější.

   

Střešní zahrady

Vybudování střešní zahrady je velmi náročnou záležitostí, se kterou je nutné počítat již ve fázi projektu stavby. Oproti klasické střešní krytině se jedná o několikanásobně větší zatížení na jednotku plochy a drenážní systém odvodu přebytečné vody musí být vyřešen s ohledem na biologickou povahu pokryvného materiálu. Odměnou za zvýšené úsilí nám je zelená střecha s vysokou estetickou i tepelně izolační hodnotou.

Volba rostlin pro střešní zahrady je závislá na sklonu střechy, expozici ke světovým stranám a možnosti hloubky substrátu. Jednoduše řečeno – nic není nemožné, na střeše lze pěstovat jak velmi nenáročné, suchomilné rostliny typu netřesků a rozchodníků, tak i velké listnaté stromy, konifery a vzrůstné keře. Ovšem všechno chce své podmínky. Zatímco u nenáročných sukulentních rostlin vystačíme s minimální několikacentimetrovou vrstvou substrátu, vzrůstné stromy vyžadují několik decimetrů a spolehlivou možnost ukotvení.

Dodávka a stavba soliterních prvků (fontány, pítka, sochy, kameny, pergoly, treláže apod.)

Umístění architektonických prvků v zahradách a parcích už dávno není výsadou několika málo jedinců. Naopak, použití vhodně zvolené skupiny kamenů, dřevěného samorostu nebo kamenného pítka pro ptáky je vyjádřením smyslu pro přírodní harmonii, neboť i ve volné krajině nerostou stromy sami o sobě, jsou kolem nich skalky, sochy a kříže kolem cest, zkroucené zbytky odumírajících padlých stromů, lesní studánky apod.

Vždy samozřejmě záleží na vkusu zákazníka, ale firma AZANATURA je připravena Vám nabídnout cokoliv si vymyslíte a co by mohlo na Vaší zahradě náležitě vyniknout.

Obnovení trávníků, povrchů sportovišť, regenerace trávníků

Máte nerovnoměrný trávník s holými místy, máte trávník naopak přehoustlý s usychajícími rostlinami nebo máte v trávníku více mechu než trávy­?

Potom jste otevřeli ty správné stránky a zvolili tu kompetentní firmu.

Ano, zabýváme se i regenerací zanedbaných trávníků. Výše uvedené příznaky ještě neznamenají, že se trávník musí totálně zlikvidovat. I když i to je někdy nejrychlejší řešení pro vytvoření nádherné zelené trávníkové plochy.

Na základě místního šetření Vám navrhneme nejlepší řešení pro obnovu trávníku. Obvyklým způsobem bývá provzdušnění se zapískováním, vyhnojení granulovaným hnojivem, vyvápnění, doplnění substrátu a dosetí vhodným osivem.

Radikální řešení v podobě chemické likvidace starého trávníku a následné kultivace s vysetím nového trávníku se používá zcela vyjímečně.

Někdy postačuje aplikace kvalitních hnojiv, vybudování závlahového systému nebo doplnění organického substrátu.

Dodávka substrátů, rašeliny, mulčovací kůry, kamenů, rostlinného materiálu pro ozelenění

S realizací zahrad úzce souvisí dovoz substrátů pro konečnou výsadbu různých druhů rostlin. Zásadité substráty pro určitý okruh rostlin, kyselé substráty pro rododendrony, písčitý substrát pro travnaté sportovní plochy nebo jílovitý substrát pro mokřadní rostliny – to vše je v možnostech firmy AZANATURA.

Mulčovací kůra, různě barevné štěpky, piliny a kačírek o různé zrnitosti. To je další sortiment mulčovacího materiálu, který Vám můžeme nabídnout.

Co se týče rostlinného materiálu, v dnešním globalizovaném světě neexistuje omezení ve Vašich představách o druhové skladbě rostlin pro Vaši zahradu. Cokoliv, co roste kdekoliv na světě, jsme schopni dodat. Otázkou vždy zůstává, zda je možné speciální exotické druhy v našich podmínkách uchovat.

AZANATURA s.r.o.

Pasíčka 400

Křemže 328 03

  info@azanatura.cz

  +420 602 172 513

  servis@azanatura.cz

  +420 776 886 644

© 2018 AZANATURA s.r.o. ...vše okolo zahrad