Zavlažovací systémy

Instalace

Realizaci závlahového systému předchází důkladná konzultace se zákazníkem, během které se musíme dozvědět zejména následující údaje:

  • Charakter zdroje vody (vrt, kopaná studna, jezírko, vod.řád, vydatnost, kvalita vody)
  • Jaké druhy rostlin, případně povrchů, se mají zavlažovat
  • Jaká je expozice vůči světovým stranám a míra oslunění nebo zastínění
  • Zda se bude napájení ovládacího systému řešit el. přípojkou

Se závlahovým  systémem je vhodné počítat již při stavbě domu, ale samozřejmě není problém jej nainstalovat v jakékoliv fázi vývoje zeleně.

Nemusíte se bát montáže do stávajících pečlivě udržovaných trávníků, trvalkových záhonů a keřových výsadeb. Po několika dnech od ukončení prací ani nepoznáte, že jsme se Vám vrtali v zahradě.

Samotná instalace trvá jen několik dnů, záleží samozřejmě na rozsahu prací, ale obvykle to není více jak čtyři, pět dnů.

Komponenty

Jako zdroj vody můžeme nainstalovat podzemní nádrž na dešťovou vodu s dopouštěním ze studny či vodovodního řádu, vybavíme Vaší studnu i nádrž příslušnou čerpací technikou i s hlídáním hladin a napojíme na vodovodní řád. Umíme zařídit, abyste pro účely zavlažování platili za vodu pouze vodné (bez stočného).

Za vodním zdrojem následuje filtrační jednotka sestávající buď z jednoduchého nerezového filtru, nebo je možné nainstalovat filtr s automatickým proplachem, který je téměř bezobslužný.

Rozvody vody po pozemku jsou samozřejmě v plastovém potrubí v hloubce 20 – 30cm. Zavlažovaná plocha je rozdělena na jednotlivé sekce podle oslunění a také podle typů a výkonnosti postřikovacích prvků.

V trávníku se používají nejčastěji výsuvné postřikovače, ve výsadbách kapkovací hadice a v kontejnerech a skalkách mikrozávlaha.

Každá zavlažovací sekce je napojena přes elektromagnetický ventil s bezpečným napětím na jednoduchou řídící jednotku, která v závislosti na srážkách spustí závlahu v určenou hodinu na zadanou dobu. Součástí ovládací jednotky je srážkové nebo vlhkostní čidlo.

Na sportovních hřištích, v parcích a v průmyslu se používají  výkonné rotační postřikovače s dostřikem až přes 40m.

Zajímavosti

Specifické instalace závlahových systémů vyžadují uzavřené skleníky například v lesních školkách a v zahradnictvích, ale podobný systém se používá i v pěstírnách hub.

Mikrozávlaha s použitím jednotlivých kapkovačů se hojně využívá při zavlažování kontejnerovaných rostlin na terasách, balkonech a interiérech.

Na podobném principu mikrozávlahy fungují i speciální zavlažovače stromů.

Zvláštní kapitolou jsou střešní zahrady a umělé sportovní plochy, které vyžadují pečlivé dávkování závlahové vody.

Na sportovních stadionech se někdy využívají mobilní zavlažovací vozíky, které jsou poháněny proudem vody a pohybují se pomocí navíjeného lanka.

V průmyslových aplikacích se často používají obří úderové postřikovače (tzv. vodní děla) na skrápění skládek sypkých materiálů (např. pilin).

Další zajímavou aplikací v závlahových systémech je možnost instalace automatických dávkovačů hnojiv přímo do závlahové vody.